Automobilklub Kielecki

Automobilklub
Kielecki

Jesteśmy z Wami
od 1936 roku

Działalność Statutowa

Zapraszamy wszystkich chętnych do dołączenia do licznego grona członków naszego Automobilklubu.

Wysokość składek członkowskich zgodnie z Uchwałą j.n.

Uchwała nr. 144/2022

Zarządu Automobilklubu Kieleckiego

z dnia 28.11.2022 r.

w sprawie: wysokości składek członkowskich

Na podstawie § 23 ust. 3 pkt „d” oraz § 13 ust. 2 Statutu Automobilklubu Kieleckiego uchwala się
co następuje:

§ 1

1. Dla osób wstępujących do Automobilklubu Kieleckiego ustala się podstawowy wymiar rocznej składki członkowskiej w wysokości  120,00 zł.   

2. Nie dotyczy to wstępujących do Klubu studentów w wieku do 25 lat i uczniów szkół  w wieku powyżej 12 lat, dla których roczna składka wynosi 70,00 zł.

§ 2

Od drugiego roku  podstawowy wymiar rocznej składki członkowskiej wynosi 80,00 zł., a dla studentów w wieku do 25 lat i uczniów szkół w wieku powyżej 12 lat, roczna składka wynosi 50,00 zł.

§ 3

Po 5-ciu latach nieprzerwanego członkostwa wymiar rocznej składki członkowskiej wynosi 50,00 zł.

§ 4

Po 10-ciu latach nieprzerwanego członkostwa wymiar rocznej składki  członkowskiej wynosi 40,00 zł.

§ 5

Roczną składkę członkowską dla nowo wstępujących dzieci do lat 12 ustala się w wysokości 30,00 zł.

W kolejnych latach aż do ukończenia 12 lat roczna składka wynosi 20,00 zł.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.

 

                                       Za zgodność
                                     Prezes Zarządu

                                       Krzysztof Tutak

OTRZYMUJĄ:

1. Biuro Zarządu 

2. Oddziały i Koła Terenowe

                                     

   KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY AUTOMOBILKLUBU KIELECKIEGO

Automobilklub Kielecki informuje że ze względów technicznych od 2022 roku nie będzie wysyłał do swoich członków znaczków potwierdzających opłatę składki członkowskiej na dany rok i Kart Członkowskich PZM (Show your Card).

W/w znaczki oraz Karty PZM można uzyskać na dwa sposoby:

1. Przez opłacenie składki w siedzibie Klubu w Kielcach przy ul. Słowackiego 16 w godzinach 9.00 do 15.00 lub siedzibach Oddziałów w Ostrowcu, Starachowicach i Busku znaczek będzie naklejany na legitymację członkowską AK, lub przy braku legitymacji zostanie przekazany opłacającemu do własnoręcznego naklejenia. Kartę PZM będzie można odebrać w siedzibach jw. po około 2 tygodniach od uiszczenia opłaty członkowskiej po uprzednim kontakcie telefonicznym.

2. Przez opłacenie składki przelewem (sposób preferowany przez AK). W takim przypadku znaczek potwierdzający opłatę składki na dany rok i Kartę PZM będzie można odebrać w siedzibie Klubu od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 15.00 w dogodnym dla siebie terminie jednak nie wcześniej niż po 2 tygodniach od opłacenia składki. Minimalny okres 2 tygodni oczekiwania na znaczek i Kartę PZM wynika z konieczności wykonania imiennych Kart PZM i przesłania ich do siedziby Klubu z ZG PZM w Warszawie.

                                                                              

                                                                                  Prezes

                                                                 Automobilklubu Kieleckiego

                                                                           Krzysztof Tutak     

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

Oświadczenie RODO​

(Oświadczenie nie dotyczy osób, które wstąpiły do Automobilklubu od 1 stycznia 2017 roku i osób nowowstępujących}​

numer konta bankowego Automobilklubu Kieleckiego: 
 96 1140 2020 0000 5661 5500 1001​

Krajowe Centrum Szkolenia Ratowników Drogowych

Tragiczna sytuacja na polskich drogach, co potwierdzają w każdym roku tysiące zabitych i poszkodowanych w wypadkach drogowych, usytuowała Polskę na czołowym miejscu Europy w tej niechlubnej statystyce. Ta pozycja zobowiązuje użytkowników dróg, a szczególnie kierowców, do szkolenia się w udzielaniu pierwszej pomocy przedlekarskiej.
W Ośrodku "moto-raj" w Miedzianej Górze powstało Krajowe Centrum Szkolenia Ratowników Drogowych Polskiego Związku Motorowego. Prowadzone są tam kursy z zakresu udzielania pierwszej pomocy na stopień podstawowy, kursy zakończone uzyskaniem tytułu Ratownika Drogowego Polskiego Związku Motorowego oraz na stopień Instruktora Ratownictwa Drogowego. Szczegółowe informacje moża uzyskać u Pani Elżbiety Trzęsak - tel. (0-41) 361-99-20.

Turystyka

Góry Świętokrzyskie są najstarszymi górami w Polsce. Unikalne obiekty kulturalne, w skali światowej, także klasy "0" stanowią na Kielecczyźnie wielką atrakcję dla zmotoryzowanych turystów. Miejscem wypoczynkowym i noclegowym dla turystów może być camping "moto-raj" w Miedzianej Górze k/Kielc, który jest bazą wypadową do zwiedzania Regionu Świętokrzyskiego.

Sport

Wyścigi samochodowe są główną dyscypliną sportową na torze Kielce. Rokrocznie, od kilkunastu lat są organizowane Eliminacje Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski, we wszystkich klasach.
W roku 1995 Automobilklub Kielecki zainaugurował po raz pierwszy w Polsce Długodystansowy Wyścig Samochodowy Owal na małej pętli toru, która jest jedynym torem owalnym w Polsce. Wyścig wg wzorów amerykańskich wpisał się na stałe do kalendarza imprez centralnych toru

Copyright @ 2013 AutomobilKlub Kielce. Wszystkie prawa zastrzeżone