Automobilklub Kielecki

Automobilklub
Kielecki

Jesteśmy z Wami
od 1936 roku

Kalendarium

Zgłoszenia

DO ROZPOCZĘCIA KOLEJNEJ IMPREZY ZOSTAŁO:

{d10}{d1} dni
{h10}{h1} godz.
{m10}{m1} min.

Giełda

Giełda samochodowa

Kielecka giełda jest jedną z największych i wg opinii klientów, jedną z najlepiej zorganizowanych w Polsce. Posiada asfaltowe drogi dojazdowe oraz kilka bram wjazdowych gwarantujących bezpieczeństwo i wygodę klientom. Od kilku lat profesjonalnym nagłośnieniem terenu zajmuje się Firma posiadająca duże doświadczenie w tego typu inwestycjach na terenie południowej Polski. Cały teren giełdy jest utwardzony, tak że jej działalność przebiega bez zakłóceń, bez względu na warunki atmosferyczne. Do dyspozycji klientów przygotowano pomieszczenia w budynku administracyjnym, wraz z kawiarnią i zapleczem sanitarnym,a na parterze czynna jest kasa, w której klienci mają możliwość wykupienia miesięcznych abonamentów handlowych, odebrania faktur, zakupu umów kupna-sprzedaży. Dodatkowo czynny jest również punkt usług ksero. Punkty handlowe zlokalizowane na terenie giełdy oferują odwiedzającym również artykuły nie związane z motoryzacją. Wokół giełdy samochodowej organizator zapewnia również miejsca na parkingach niestrzeżonych. Giełda jest czynna w każdą niedzielę od godz. 6°° do 13°°

                                                    

                                                     ZARZĄDZENIE NR  2 /2018

                                                Prezesa Automobilklubu Kieleckiego

                                                           z dnia 11.06.2018 r.

W sprawie zmiany dotyczącej poboru opłaty targowej i innych opłat z tym związanych na Giełdzie Samochodowej w Miedzianej Górze.

Z uwagi na zmianę podmiotu pobierającego w imieniu Gminy Miedziana Góra opłatę targową na terenie Giełdy Samochodowej Automobilklubu Kieleckiego, od 01.08.2018 r. wprowadza się następujące zmiany i zasady dotyczące poboru opłat za stanowiska samochodowe, handlowe i gastronomiczne.

1. Pobór opłaty targowej w wysokości ustalonej Uchwałą  nr XXXIV/329/18 Rady Gminy
    Miedziana Góra z dnia 3 kwietnia 2018 r. będzie się odbywać bezpośrednio na
    stanowiskach handlowych, gastronomicznych i miejscach postoju samochodów
    przeznaczonych do sprzedaży  w dniu funkcjonowania giełdy.

2. Opłatę targową pobierać będą inkasenci reprezentujący Urząd Gminy Miedziana Góra ,
     posiadający identyfikatory i odpowiednie oznakowanie.

3. W związku ze zmianą poboru opłaty targowej z dniem 1 sierpnia 2018 r. ulega
     zmianie cennik opłat abonamentów handlowych, gastronomicznych oraz
     jednorazowych opłat wjazdowych na giełdę.

     Cennik opłat stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia i znajduje się w kasie głównej
     i w kasach wjazdowych giełdy. 

4. Opłata za jednorazowy wjazd na giełdę będzie pobierana tak jak dotychczas w dwóch
     kasach usytuowanych przy wjeździe na giełdę (wjazd od strony lasu i przy stacji
     trafo).

5. Opłata abonamentowa za stoiska handlowe i gastronomiczne będzie pobierana tak
     jak obecnie w kasie głównej giełdy i w Biurze Zarządu w Kielcach w godz. 9.00 do  
     14.30. Istnieje możliwość wniesienia opłaty abonamentowej przelewem na konto
     Automobilklubu Kieleckiego.

6.Opłaty abonamentowe należy wnosić w dwie ostatnie niedziele miesiąca
    poprzedzającego miesiąc, za który wnoszona jest opłata. Nie wniesienie opłaty
    abonamentowej w terminie, najpóźniej do piątku przed pierwszą niedzielą miesiąca,
    za który opłacany jest abonament, spowoduje nałożenie opłaty dodatkowej w
    wysokości 50,00 zł., która zostanie doliczona do miesięcznej opłaty abonamentowej.

Prezes Automobilklubu Kieleckiego

Krzysztof Tutak

CENNIK 

Partnerzy i sponsorzy

Copyright @ 2013 AutomobilKlub Kielce. Wszystkie prawa zastrzeżone