Automobilklub Kielecki

Automobilklub
Kielecki

Jesteśmy z Wami
od 1936 roku

ODWOŁANIE IMPREZY

W związku z ogłoszoną przez Prezydenta RP żałobą narodową dotyczącą katastrofy w kopalni HALEMBA oraz apelem Ministra Sportu Tomasza Lipca o odwołanie wszystkich imprez sportowych wyznaczonych w dniach 23 - 25 listopada, Automobilklub Kielecki odwołuje zaplanowaną na 25 listopada V Eliminację Kryterium Toru "KIELCE" SUPEROES. Informację o terminie organizacji odowłanego kryterium podamy w najbliższym czasie.
Copyright @ 2013 AutomobilKlub Kielce. Wszystkie prawa zastrzeżone