Automobilklub Kielecki

Automobilklub
Kielecki

Jesteśmy z Wami
od 1936 roku

Uwagi do statutu

W związku ze zbliżającym się terminem (24.03.2007 r.) Walnego Zgromadzenia Członków Automobilklubu Kieleckiego, Zarząd naszego Stowarzyszenia zwraca się z prośbą do wszystkich naszych członków o przekazanie do 31.01.2007 r. drogą elektroniczną (info@automobilklub.kielce.pl) swoich uwag i propozycji wraz z uzasadnieniem do statutu naszego Klubu, który w obowiązującej obecnie forme jest dostępny na naszej stronie.
 
                                                                                                                                     Za Zarząd
Copyright @ 2013 AutomobilKlub Kielce. Wszystkie prawa zastrzeżone