Automobilklub Kielecki

Automobilklub
Kielecki

Jesteśmy z Wami
od 1936 roku

Kalendarium

Zgłoszenia

DO ROZPOCZĘCIA KOLEJNEJ IMPREZY ZOSTAŁO:

{d10}{d1} dni
{h10}{h1} godz.
{m10}{m1} min.

Kurs na licencję wyścigową WT i WTJ - 25-26 listopada 2007 r.

Informacje w Biurze Automobilklubu Kieleckiego, tel. 0-41 361-98-55 w godzinach od 8.00 do 14.30.
Zgłoszenie on line do pobrania ze strony Automobilklubu Kieleckiego.
Warunkiem odbycia kursu jest zgłoszenie minimum 10 uczestników, którzy w terminie do 18 listopada 2007 r. prześlą wypełnione zgłoszenie oraz wniosą opłatę w wysokości 500 PLN na konto Automobilklubu Kieleckiego BPH PBK II o/Kielce 96 1060 0076 0000 3200 0081 1449.
Po tym terminie przyszli uczestnicy kursu zostaną poinformowani o kontynuowaniu bądź odwołaniu kursu.
wypełnij zgłoszenie on-line

Partnerzy i sponsorzy

Copyright @ 2013 AutomobilKlub Kielce. Wszystkie prawa zastrzeżone