Automobilklub Kielecki

Automobilklub
Kielecki

Jesteśmy z Wami
od 1936 roku

Kurs na certyfikat i licencje NDJ-C i ND-C: 05-06.03. br.

 

Automobilklub Kielecki organizuje w dniach 05-06  marca br. kurs na licencję wyścigową NDJ-C  ND-C. Informacje w Biurze Automobilklubu tel 41-361 98 55 lub 604 220 110 w godzinach 8.00 - 14.30

Zgłoszenie online  do pobrania ze strony Automobilklubu Kieleckiego.

Warunkiem odbycia kursu jest zgłoszenie minimum 10 uczestników, którzy w terminie do 1 marca  2023 r.  prześlą wypełnione zgłoszenie oraz wniosą opłatę w wysokości 850 pln licencja   na konto Automobilklubu Kieleckiego z zaznaczeniem lic BC

                                mBANK S.A. Oddział Korporacyjny w Kielcach

                                      96 1140 2020 0000 5661 5500 1001

                                             Do dnia 1 marca  2023 r.

                                    ( zgłoszenie ważne tylko z dowodem wpłaty )

Po tym terminie przyszli uczestnicy kursu zostaną poinformowani o kontynuowaniu bądź odwołaniu kursu. W przypadku odwołania kursu wpłacone pieniądze zostaną zwrócone.

szczegóły i harmonogram

zapisy on-line

Copyright @ 2013 AutomobilKlub Kielce. Wszystkie prawa zastrzeżone