Automobilklub Kielecki

Automobilklub
Kielecki

Jesteśmy z Wami
od 1936 roku

KAMPANIA SPOŁECZNA W STARACHOWICACH - "REAGUJĄC RATUJESZ"

 

Ola Szaudel i Tadeusz Valde ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Starachowicach zostali zwycięzcami konkursu „Krótki film o bezpieczeństwie”, jaki odbył się w ramach kampanii społecznej <Reagując ratujesz>, ukierunkowanej na eliminowanie z ruchu drogowego nietrzeźwych kierujących. Uroczyste wręczenie nagród połączone z podsumowaniem działań odbyło się 13 stycznia br. w Komendzie Powiatowej Policji w Starachowicach. 
Kampania realizowana była przez Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Starachowicki oraz Komendę Powiatową Policji w Starachowicach przy współpracy z Powiatem Starachowickim, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Kielcach, Powiatową Stacją Sanitarno–Epidemiologiczną, starachowickim oddziałem Kieleckiego Automobilklubu, Strażą Miejską w Starachowicach, Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach, a także Centrum  Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach, przy wsparciu  Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starachowicach.
Miała ona na celu ograniczenie liczby osób, decydujących się na jazdę pod wpływem alkoholu, zmianę społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierujących, w tym wzmocnienie postawy krytycznej pasażerów wobec kierowców, którzy mogą być nietrzeźwi oraz uświadomienie konsekwencji zdrowotnych i prawnych dla osób nadużywających alkoholu. 
Służyły temu różne działania, m.in. szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, ruchu drogowego, kontrole trzeźwości czy organizacja konkursu „Krótki film o bezpieczeństwie”, skierowanego do dzieci i młodzieży w naszym powiecie. 

 

 

Copyright @ 2013 AutomobilKlub Kielce. Wszystkie prawa zastrzeżone