Automobilklub Kielecki

Automobilklub
Kielecki

Jesteśmy z Wami
od 1936 roku

SZKOLENIE SĘDZIOWSKIE - 7 MAJA BR.,TOR "KIELCE" MIEDZIANA GÓRA, PROGRAM, ZGŁOSZENIA

 

Szkolenie kandydatów na sędziów sportu samochodowego, Automobilklub Kielecki, 7 maja 2022

1. Cele szkolenia:
- przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na sędziów sportowych oraz dla sędziów sportowych,
- przeprowadzenie egzaminów na licencje sędziowskie stopnia I i II,
- podniesienie kwalifikacji grupy aktywnych sędziów,
- poszerzenie kadry sędziowskiej o nowe osoby.

2. Termin i miejsce szkolenia
- 7 maja 2022 Tor „KIELCE” Ćmińsk ul. Wykień

3. Sposób przeprowadzenia szkolenia:
Zajęcia teoretyczne i praktyczne - przy uwzględnieniu samokształcenia w oparciu o materiały na stronie www.pzm.pl - dla kandydatów na sędziów i sędziów stopnia I i II odbywać się będą  7 maja 2022 r.

w godzinach 10.00 do 15.00

4. Program szkolenia:
4.1. Powitanie kandydatów na sędziów i sędziów, omówienie programu szkolenia.
4.2. Zarys historyczny sportu samochodowego i omówienie używanej terminologii.
4.3. Struktury organizacyjna FIA i PZM.
4.4. Podstawy prawne działalności Polskiego Związku Motorowego oraz organizacja zawodów w sporcie
samochodowym.
4.5. Odpowiedzialność prawna organizatorów, sędziów, publiczności i zawodników w sporcie samochodowym.
4.6. Konkurencje sportowe w sporcie samochodowym.
4.7. Międzynarodowy Kodeks Sportowy wraz z załącznikami.
4.8. Szczegółowe omówienie regulaminów PZM obowiązujących w sporcie samochodowym.
4.9. Struktura organizacyjna zawodów poszczególnych konkurencji w sporcie samochodowym.
4.10. Bezpieczeństwo – omówienie infrastruktury zawodów.
4.11. Osoby oficjalne – zadania i obowiązki .
4.12. Komunikacja podczas zawodów.
4.13. Ochrona środowiska w sporcie samochodowym.
4.14. Zajęcia praktyczne.

5. Egzamin:
7 maja 2022 godz. 15.30

6. Kadra szkoleniowa:
• Zbigniew Molenda - sędzia sportowy licencja I 263/12, Członek OKSS w Kielcach – Kierownik szkolenia
• Krzysztof Karczewski - sędzia sportowy licencja I 254/12, Przewodniczący OKSS w Kielcach Instruktor lic IS 32/15
• Krzysztof Tutak - sędzia sportowy licencja I 255/12

7. Komisja egzaminacyjna
• Przewodniczący: Krzysztof Karczewski – licencja IS IS 32/15
• Członek: Krzysztof Tutak – licencja I 255/12
• Członek: Andrzej Hys – licencja I 321/12

8. Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 lat, przynależność do Automobilklubu Kieleckiego w Kielcach lub innego klubu zrzeszonego w Polskim Związku Motorowym.


Chętnych do udziału w szkoleniu zapraszamy do zgłaszania się na szkolenie za pośrednictwem adresu

e-mail: sport@automobilklub.kielce.pl  Kandydaci na sędziów stopnia „II” lub „I” zobowiązani są dostarczyć fotografię o wymiarach 3,5×4,5 do siedziby Automobilklubu Kieleckiego w  Kielcach lub przesłać zdjęcie w wersji elektronicznej na adres: sport@automobilklub.kielce.pl najpóźniej do dnia rozpoczęcia kursu.

Copyright @ 2013 AutomobilKlub Kielce. Wszystkie prawa zastrzeżone