Automobilklub Kielecki

Automobilklub
Kielecki

Jesteśmy z Wami
od 1936 roku

Kalendarium

Zgłoszenia

DO ROZPOCZĘCIA KOLEJNEJ IMPREZY ZOSTAŁO:

{d10}{d1} dni
{h10}{h1} godz.
{m10}{m1} min.

WZNAWIAMY CYKL SUPEROES 2021! START 15 MAJA. KOMUNIKAT, REGULAMIN UZUPEŁNIAJACY, ZAPISY ON-LINE

 

 

W nawiązaniu do komunikatu Automobilklubu Kieleckiego z dnia 29.04.2021 r, komunikatu Rządu   RP o kolejnych etapach   odmrażania   gospodarki oraz rozporządzenia Rady Ministrów ogłoszonego   w Dz.U. z dnia 6 maja 2021 r poz. 861 w sprawie   ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i   zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Automobilklub   Kielecki  w oparciu o § 9 ust. 30   pkt 7 w/w rozporządzenia, wznawia organizację Samochodowego Kryterium Toru   „KIELCE”, w ramach którego pierwszą imprezą po dwumiesięcznej przerwie będzie V Runda SuperOes w dniu 15.05.2021 r.

W nawiązaniu do poprzednich komunikatów ogłaszanych w tej sprawie, ważność na tą imprezę zachowują zgłoszenia i wpisowe ( o ile nie zostało ono wycofane), wniesione za udział w odwołanej (marcowej) III Rundzie SuperOesu.

Uczestnicy, którzy na marcową imprezę dokonali jedynie opłaty wpisowego bez nadesłania wypełnionego druku zgłoszenia powinni tego dokonać w oparciu o zamieszczony pod niniejszym komunikatem Regulamin Uzupełniający V Rundy Superoesu.

Szczegółowe informacje związane z organizacją V Rundy  SuperOesu  zarówno dla tych, którzy się zgłosili, a nie wystartowali w III Rundzie, ale zechcą wziąć udział w V Rundzie jak i dla tych, którzy zechcą wziąć udział w V rundzie znajdziecie Państwo w Regulaminie Uzupełniającym V Rundy SuperOesu umieszczonym pod niniejszym komunikatem.          

                                                                                    Do zobaczenia na imprezie

                                                                                               ORGANIZATOR

 

regulamin uzupełniający

zapisy on-line

Partnerzy i sponsorzy

Copyright @ 2013 AutomobilKlub Kielce. Wszystkie prawa zastrzeżone