Automobilklub Kielecki

Automobilklub
Kielecki

Jesteśmy z Wami
od 1936 roku

Kalendarium

Zgłoszenia

DO ROZPOCZĘCIA KOLEJNEJ IMPREZY ZOSTAŁO:

{d10}{d1} dni
{h10}{h1} godz.
{m10}{m1} min.

KOMUNIKAT ORGANIZATORA III RUNDY SUPEROES

 

W uzupełnieniu komunikatu z dnia 18 marca 2021r. o odwołaniu III Rundy Superoesu informujemy, że wniesione opłaty wpisowego będą ważne na najbliższy Superoes organizowany przez Automobilklub Kielecki.

Wszystkie osoby, które chciałyby zwrotu uiszczonej opłaty wpisowego powinny na piśmie mailem na adres sport@automobilklub.kielce.pl do 29 marca zwrócić się o zwrot. Pismo powinno zawierać imię nazwisko, adres zamieszkania, prośbę o zwrot z podaniem konta, na które należy przesłać  stosowną kwotę wpisowego.

 

                                                                                                                                                                   Organizator

 

wzór pisma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy i sponsorzy

Copyright @ 2013 AutomobilKlub Kielce. Wszystkie prawa zastrzeżone