Automobilklub Kielecki

Automobilklub
Kielecki

Jesteśmy z Wami
od 1936 roku

Kalendarium

Zgłoszenia

DO ROZPOCZĘCIA KOLEJNEJ IMPREZY ZOSTAŁO:

{d10}{d1} dni
{h10}{h1} godz.
{m10}{m1} min.

Działalność Statutowa

Zapraszamy wszystkich chętnych do dołączenia do licznego grona członków naszego Automobilklubu.

Wysokość składek członkowskich zgodnie z Uchwałą j.n.

 

Uchwała nr 100 / 2015

Automobilklubu Kieleckiego

 z dnia 17.12.2015 r.

 

w sprawie: wysokości składek członkowskich

Na podstawie § 23 ust. 3 ppkt „d” oraz § 13 pkt. 2 Statutu Automobilklubu Kieleckiego uchwala się co następuje:

§ 1

1. Dla osób wstępujących do Automobilklubu Kieleckiego ustala się podstawowy wymiar składki członkowskiej w wysokości  70,00 zł.   

2. Nie dotyczy to wstępujących do Klubu emerytów, rencistów, studentów i uczniów szkół  w wieku powyżej 12 lat, dla których składka ta wynosi 40,00 zł.

                                                                                        § 2

Od drugiego roku  podstawowy wymiar składki członkowskiej wynosi 60,00 zł., a dla emerytów, rencistów, studentów i uczniów szkół w wieku powyżej 12 lat, składka wynosi 30,00 zł.

§ 3

Po 5-ciu latach nieprzerwanego członkowstwa wymiar składki członkowskiej wynosi 40,00 zł.

                                                                                        § 4

Po 10-ciu latach nieprzerwanego członkowstwa wymiar składki  członkowskiej wynosi 30,00 zł.  Nie dotyczy to osób wymienionych w § 1 punkt 2.  

§ 5

Składkę członkowską dla nowo wstępujących  dzieci do lat 12 ustala się w wysokości 20,00 zł. W kolejnych latach aż do ukończenia 12 lat składka wynosi 10 zł.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 r.

                                                                                                        Za zgodność             
                                                                                                            PREZES

                                                                                                        Krzysztof Tutak   

 

Opłat za składkę członkowską, o której mowa w powyższej uchwale należy dokonywać do 30 czerwca br. Nie dotyczy członków nowowstępujących w br.

Każdy członek naszego Automobilklubu otrzymuje imienną kartę członkowską uprawniającą do zniżek z tytułu wpisowego na imprezy organizowane przez Automobilklub Kielecki.

W przypadku płatności w formie przelewu elektronicznego, wpłaty należy kierować na rachunek bankowy nr 96 1140 2020 0000 5661 5500 1001

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

Oświadczenie RODO​

(Oświadczenie nie dotyczy osób, które wstąpiły do Automobilklubu od 1 stycznia 2017 roku i osób nowowstępujących}​

 

Krajowe Centrum Szkolenia Ratowników Drogowych

Tragiczna sytuacja na polskich drogach, co potwierdzają w każdym roku tysiące zabitych i poszkodowanych w wypadkach drogowych, usytuowała Polskę na czołowym miejscu Europy w tej niechlubnej statystyce. Ta pozycja zobowiązuje użytkowników dróg, a szczególnie kierowców, do szkolenia się w udzielaniu pierwszej pomocy przedlekarskiej.
W Ośrodku "moto-raj" w Miedzianej Górze powstało Krajowe Centrum Szkolenia Ratowników Drogowych Polskiego Związku Motorowego. Prowadzone są tam kursy z zakresu udzielania pierwszej pomocy na stopień podstawowy, kursy zakończone uzyskaniem tytułu Ratownika Drogowego Polskiego Związku Motorowego oraz na stopień Instruktora Ratownictwa Drogowego. Szczegółowe informacje moża uzyskać u Pani Elżbiety Trzęsak - tel. (0-41) 361-99-20.

Turystyka

Góry Świętokrzyskie są najstarszymi górami w Polsce. Unikalne obiekty kulturalne, w skali światowej, także klasy "0" stanowią na Kielecczyźnie wielką atrakcję dla zmotoryzowanych turystów. Miejscem wypoczynkowym i noclegowym dla turystów może być camping "moto-raj" w Miedzianej Górze k/Kielc, który jest bazą wypadową do zwiedzania Regionu Świętokrzyskiego.

Sport

Wyścigi samochodowe są główną dyscypliną sportową na torze Kielce. Rokrocznie, od kilkunastu lat są organizowane Eliminacje Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski, we wszystkich klasach.
W roku 1995 Automobilklub Kielecki zainaugurował po raz pierwszy w Polsce Długodystansowy Wyścig Samochodowy Owal na małej pętli toru, która jest jedynym torem owalnym w Polsce. Wyścig wg wzorów amerykańskich wpisał się na stałe do kalendarza imprez centralnych toru

Partnerzy i sponsorzy

Copyright @ 2013 AutomobilKlub Kielce. Wszystkie prawa zastrzeżone