Automobilklub Kielecki

Automobilklub
Kielecki

Jesteśmy z Wami
od 1936 roku

Kalendarium

Zgłoszenia

DO ROZPOCZĘCIA KOLEJNEJ IMPREZY ZOSTAŁO:

{d10}{d1} dni
{h10}{h1} godz.
{m10}{m1} min.

Kurs na stopień "Instruktora Ratownictwa Drogowego PZM"

Automobilklub Kielecki organizuje Ogólnopolski Kurs na stopień "Instruktora Ratownictwa Drogowego PZM" (kurs ujęty w kalendarzu centralnym GK BRDiOŚ). Kurs odbędzie się w dniach 19.10. - 22.10.2006 r. w Krajowym Centrum Szkolenia Ratowników Drogowych PZM, znajdującym sie na terenie Ośrodka Sprtowo-Turystcznego "moto-raj" Automobilklubu Kieleckiego w Miedzianej Górze k/Kielc.

Organizatorzy zapewniają:
- wykwalifikowaną kadrę wykładowców - specjalistów
- zakwaterowanie i wyżywienie na terenie Ośrodka - Motel "Tor KIELCE"
- bezpieczny parkingKoszt uczestnictwa w kursie - 390,- zł/osoba.
Przyjęcie uczestników kursu (zakwaterowanie w dniu 19.10.br., od godz. 14.00 w Motelu "Tor KIELCE" na terenie Ośrodka w Miedzianej Górze.Warunki uczestnictwa
  1. Przesłanie imiennych zgłoszeń kandydatów do dnia 09.10.2006 r. na adres: Automobilklub Kielecki, ul. Słowackiego 16, 25-365 Kielce, tel/fax (041) 361-98-55, e-mail: biuro@automobilklub.kielce.pl,
  2. Wpłata 390,- zł od osoby na konto Automobilklubu Kieleckiego, 25-365 Kielce, ul. Śłowackiego 16, do dnia 09.10.2006 r. Bank BPH PBK II O/Kielce 96 1060 0076 0000 3200 0081 1449 z dopiskiem "Kurs na Instruktora RD",
  3. Wskazane jest aby uczestnicy pokazali ważną dokumentację Ratownika oraz dowód wpłaty na kurs.


Zastrzeżenia organizatora kursu:
- W przypadku małej ilości zgłoszeń kurs może być odwołany
- W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie opłata nie podlega zwrotowi, dopuszcza sie natomiast zgłoszenie zastępstwa.


Szczegółówe informacje - p. Elżbieta Trzęsak
tel. (041) 361-99-20
e-mail: biuro@automobilklub.kielce.pl


Partnerzy i sponsorzy

Copyright @ 2013 AutomobilKlub Kielce. Wszystkie prawa zastrzeżone