Automobilklub Kielecki

Automobilklub
Kielecki

Jesteśmy z Wami
od 1936 roku

Kalendarium

Zgłoszenia

DO ROZPOCZĘCIA KOLEJNEJ IMPREZY ZOSTAŁO:

{d10}{d1} dni
{h10}{h1} godz.
{m10}{m1} min.

KOMUNIKAT NR 2 DOTYCZĄCY II RUNDY SUPEROES 2021

 

                                                   K O M U N I K A T  NR 2

              Organizatora II Rundy Samochodowego Kryterium Toru „KIELCE”

                                                 SuperOes – 20.02.2021 r

 

1. W oparciu o Regulamin Uzupełniający imprezy jw. dopuszcza się  za zgodą Dyrektora Zawodów zgłoszenie do imprezy w dniu zawodów po wypełnieniu zgłoszenia i wniesieniu opłaty wpisowego w Biurze Zawodów w wysokości określonej w regulaminie zawodów (300,00 zł).

2. Uczestnicy, którzy zgłosili swój udział w terminie określonym w regulaminie (17.02.2021 r do godz. 24.00) bez wniesienia lub wniesienia stosownej opłaty wpisowego po terminie zgłoszeń zobowiązani są do wniesienia jej w kwocie 300,00 zł lub uzupełnienia wniesionej kwoty wpisowego po terminie do  kwoty 300,00 zł.

Kielce 18.02.2021 r                                                                                                   

                                                                                          Organizator  

Partnerzy i sponsorzy

Copyright @ 2013 AutomobilKlub Kielce. Wszystkie prawa zastrzeżone