Automobilklub Kielecki

Automobilklub
Kielecki

Jesteśmy z Wami
od 1936 roku

Kalendarium

Zgłoszenia

DO ROZPOCZĘCIA KOLEJNEJ IMPREZY ZOSTAŁO:

{d10}{d1} dni
{h10}{h1} godz.
{m10}{m1} min.

Zarządzenie nr 7 /2020 Prezesa Automobilklubu Kieleckiego z dnia 11.09.2020r.

 

 

Zarządzenie nr 7 /2020

Prezesa Automobilklubu Kieleckiego

z dnia 11.09.2020r.

 

W sprawie wykorzystywania Toru „KIELCE” do treningowych jazd samochodami po niedzielnej giełdzie samochodowej dla członków Automobilklubu Kieleckiego zrzeszonych w kołach przynależnych do Klubu

W oparciu o wniosek dotychczasowych uczestników tych jazd w sprawie udostępnienia małej pętli toru samochodowego i toru kartingowego do organizowania niedzielnych popołudniowych jazd treningowych, postanawiam co następuje:

 

  1. Odwołuje z dniem 27.09.2020r. zakaz niedzielnych popołudniowych jazd treningowych ogłoszony zarządzeniem nr 6A/2020 z dnia 30.07.2020 r.
  2. Warunkiem korzystania z toru po niedzielnych giełdach samochodowych jest zawarcie miedzy Automobilklubem, a podmiotem organizującym treningi umowy, która określi zasady wynajmu toru do prowadzenia grupowych jazd treningowych.
  3. Nie przestrzeganie zasad określonych w umowie spowoduje wprowadzenie ponownego zakazu dla podmiotu, który ich nie przestrzega lub całkowitego zakazu na prowadzenie jazd treningowych po niedzielnych giełdach samochodowych
  4. Odpowiedzialnego za wdrożenie i przestrzeganie niniejszego zarządzenia czynię Kierownika Ośrodka „moto – raj”.

 

  Prezes

Automobilklubu Kieleckiego

Krzysztof Tutak

 

Otrzymują:

– Kierownik Ośrodka „moto – raj”

 

Partnerzy i sponsorzy

Copyright @ 2013 AutomobilKlub Kielce. Wszystkie prawa zastrzeżone