Automobilklub Kielecki

Automobilklub
Kielecki

Jesteśmy z Wami
od 1936 roku

Kalendarium

Zgłoszenia

DO ROZPOCZĘCIA KOLEJNEJ IMPREZY ZOSTAŁO:

{d10}{d1} dni
{h10}{h1} godz.
{m10}{m1} min.

KOMUNIKAT NR 4 - KALENDARZ IMPREZ AUTOMOBILKLUBU KIELECKIEGO 2020 ZAWIESZONY!

 

K O M U N I K A T

W nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów, Komunikatu nr 2 Polskiego Związku Motorowego oraz rozporządzeń  Ministra Zdrowia z  20  i 24 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia epidemii na terenie całego kraju i kolejnych zakazów i ograniczeń z tym związanych, Automobilklub Kielecki zawiesza do odwołania organizację wszystkich imprez własnych objętych kalendarzem na 2020 rok.

O wznowieniu organizacji imprez własnych powiadomimy na naszej stronie internetowej www.automobilklub.kielce.pl

Wpisowe wniesione za udział w III Rundzie SuperOes-u, która miała być rozegrana w dniu 14 marca br. , zachowuje ważność na kolejną rundę lub będzie zwracane po uprzednim powiadomieniu nas o takiej decyzji.

Prośbę o zwrot prosimy kierować na adres: sport@automobilklub.kielce.pl, podając jednocześnie swój nr konta, na które ma nastąpić zwrot wpłaconego wpisowego.   

 

Partnerzy i sponsorzy

Copyright @ 2013 AutomobilKlub Kielce. Wszystkie prawa zastrzeżone