Automobilklub Kielecki

Automobilklub
Kielecki

Jesteśmy z Wami
od 1936 roku

Kalendarium

Zgłoszenia

DO ROZPOCZĘCIA KOLEJNEJ IMPREZY ZOSTAŁO:

{d10}{d1} dni
{h10}{h1} godz.
{m10}{m1} min.

Kurs na licencję wyścigową BC, BC Junior

Automobilklub Kielecki organizuje w dniach 25 - 26 marca br. kurs na licencję wyścigową BC, BC Junior.

Informacje w Biurze Automobilklubu tel. 41-361 98 55 lub 604 220 110  w godzinach 8.00 -14.00

Zgłoszenie online  do pobrania ze strony Automobilklubu Kieleckiego. 

Warunkiem odbycia kursu jest zgłoszenie minimum 12 uczestników, którzy w terminie do 21 marca  2018 r.  prześlą wypełnione zgłoszenie oraz wniosą opłatę w wysokości 850 pln    na konto Automobilklubu Kieleckiego z zaznaczeniem „Licencja BC”

 

  mBANK S.A. Oddział Korporacyjny w Kielcach

  96 1140 2020 0000 5661 5500 1001

 

   Do dnia 21 marca  2018 r

   ( zgłoszenie ważne tylko z dowodem wpłaty )

Po tym terminie przyszli uczestnicy kursu zostaną poinformowani o kontynuowaniu bądź odwołaniu kursu. W przypadku odwołania kursu wpłacone pieniądze zostaną zwrócone.

PROGRAM KURSU

Partnerzy i sponsorzy

Copyright @ 2013 AutomobilKlub Kielce. Wszystkie prawa zastrzeżone