Automobilklub Kielecki

Automobilklub
Kielecki

Jesteśmy z Wami
od 1936 roku

Kalendarium

Zgłoszenia

DO ROZPOCZĘCIA KOLEJNEJ IMPREZY ZOSTAŁO:

{d10}{d1} dni
{h10}{h1} godz.
{m10}{m1} min.

Kurs na licencję wyścigową BC, BC Junior

Automobilklub Kielecki organizuje w dniach 22 i 23 października 2017  br. kurs na licencję wyścigową BC, BC Junior  Informacje w Biurze Automobilklubu tel 41-361 98 55 lub
604 220 110 w godzinach 8.00 14.30
Zgłoszenie online  do pobrania ze strony Automobilklubu Kieleckiego.
Warunkiem odbycia kursu jest zgłoszenie minimum 12 uczestników, którzy w terminie do
17 października 2017 r  prześlą wypełnione zgłoszenie, oraz wniosą opłatę w wysokości 800 pln  na konto Automobilklubu Kieleckiego z zaznaczeniem "Lic. BC"
                     mBANK S.A. Oddział Korporacyjny w Kielcach
                                      96 1140 2020 0000 5661 5500 1001

                                             Do dnia 17 października  2017 r
   ( zgłoszenie ważne tylko z dowodem wpłaty )
Po tym terminie przyszli uczestnicy kursu zostaną poinformowani o kontynuowaniu bądź odwołaniu kursu. W przypadku odwołania kursu wpłacone pieniądze zostaną zwrócone.
 
 

Partnerzy i sponsorzy

Copyright @ 2013 AutomobilKlub Kielce. Wszystkie prawa zastrzeżone